פתרונות לתעשיית הדפוס

תעשיית הדפוס מתקדמת בקצב מסחרר ועימה האתגרים בייצור תעשייתי מתקדם ומורכב. אנו במולטיפק מספקים קשת פתרונות רחבה לכל ענפיי ייצור הדפוס ולכל צורך. החברה כרוכה בהסכמי נציגות עם מיטב יצרני מכונות התיעוש לדפוס. אנו מזמינים אתכם לעיין בדפי החברות הבאות עימם יש לנו שיתוף פעולה ולצפות במוצרים.