הצעד הנכון לאפשר יעילות מרבית ללא הכתמת המוצרים.

שימון זרקנים הנו הכרחי בכדי לשמר את אורך חיי התבנית. תהליך שגוי או חומר סיכוך לא מתאים עשויים לגרום בעיות ייצור ואפילו נזק לתבנית עצמה. בעיות כגון זליגת שמן לפני התבנית עשויה להכתים ובכך לפסול את החלקים המיוצרים. הרס כתוצאה מחום או צמיגות עשוי לגרום להתמצקות חומר הסיכוך או לגרום ל"תפיסה" או חרירים בזרקן עצמו. כל אלה ניתן למנוע על ידי שימוש בהליך שימון נכון.

שימון בהרכבה ראשונית או בתחזוקה מונעת.

שימון 15% הקדמי של הזרקן בשמן שקוף שלא מלכלך ומיועד לשימוש אינטנסיבי. כגון (54912) Heavy Duty
שימון 85% מהזרקן בשמן בעל כושר נשיאה בעומס גבוה ועמידות לטמפרטורה גבוה. רצוי להשתמש בגריז מסוג Super Grease (43900)